C J E N I K

UZ OPĆE UVJETE OKVIRNOG UGOVORA PROIZVODA ZLATNI PUT

1. Otvaranje pretinca za pohranu zlatnih pločica - za sve vrste plaćanja (uključujući kartično plaćanje), jednokratno 180,00 EUR + PDV.

2. Zatvaranje pretinca za pohranu zlatnih pločica 10,00 EUR + PDV.

3. Postotak uvećanja burzovne cijene kod kupnje zlata 8,50 % (svaki puta)

Uključuje:trošak izrade zlatne pločice, trošak sigurnog i osiguranog prijevoza u trezor, trošak obrade narudžbe, proviziju tvrtke Nobile Adria.

4. Postotak umanjenja burzovne cijene kod otkupa 1,00 % (svaki puta)

Uključuje: trošak pripreme zlatnih poluga za isporuku iz trezora, trošak isporuke i evidentiranja iz trezora, trošak obrade zahtjeva za otkupom, trošak doznake novca.

5. Trošak pohrane zlatnih pločica (jednom mjesečno) 0,10 % grama + PDV

6. Minimalni iznos za svaku pojedinačnu kupnju zlata 20,00 EUR.

7. Konverzija u drugi apoen prije isporuke, izračunava se prema Tablici konverzija koja se nalazi u GOLDkliku.

8. Trošak dostave zlatnih pločica izračunava se prema dostavljenim informacijama o mjestu dostave tj. isporuke temeljem zahtjeva klijenta za isporukom tj. dostavom.Sve transakcije se provode prema tečajevima Hrvatske narodne banke kako je određeno Općim uvjetima proizvoda ZLATNI PUT.

Nobile Adria d.o.o. zadržava pravo razmjerne korekcije cijena ukoliko se tečaj HRK/EUR promijeni za više od 4%!


Obrazac 7.3 – Opći uvjeti okvirnog ugovora o kupnji , pohrani i prodaji zlatnih pločica

Zagreb, 01. ožujka 2017. godine.Kupi ZLATNI PUT