Kodeks poslovne etike

 1. Ovaj Kodeks poslovne etike (dalje u tekstu: Kodeks) utvrđuje pravila ponašanja kojih su se, radi očuvanja ugleda društva Nobile Adria d.o.o. Zagreb, Republike Austrije 36, OIB: 36390047077 (dalje u tekstu: Društvo), uvijek dužni pridržavati franšizeri koji na temelju sklopljenog ugovora obavljaju poslove za Društvo.
 2. Franšizer je dužan davati klijentima točne informacije i ponude temeljene na prospektima, općim uvjetima i drugim materijalima izdanima i/ili odobrenima od Društva. Franšizer može raditi promidžbu proizvoda samo uz prethodno pisano odobrenje Društva.
 3. Franšizer svoje klijente pridobiva iz kruga osobno poznatih osoba, novoupoznatih osoba ili na preporuku od strane njegovih klijenata.
 4. Franšizer je dužan biti primjereno poslovno odjeven na svim sastancima s klijentima te edukativnim prezentacijama i seminarima na kojima sudjeluje.
 5. Franšizer ne smije savjetovati klijentima da odustanu od drugih financijskih ili nefinancijskih proizvoda koje oni već imaju.
 6. Franšizer je dužan upoznati klijenta i o eventualnim rizicima, slabostima i troškovima pojedinih proizvoda.
 7. Franšizer je dužan biti svojim klijentima uvijek na usluzi, pravodobno odgovarati na njihove pismene ili usmene upite, te nastojati da se njihovi eventualni problemi ili zahtjevi riješe na obostrano zadovoljavajući način u što je moguće kraćem roku.
 8. Franšizer je dužan informirati se o svim aktualnim događajima koji mogu utjecati na njegov rad, te je dužan sudjelovati u edukacijama koje organizira Društvo.
 9. Franšizer u svojoj komunikaciji ne smije omalovažavati klijente, druge franšizere, Društvo ili poslovne partnere Društva, niti iznositi bilo što što bi moglo šteti njihovom poslovnom ugledu ili opravdanim interesima.
 10. Franšizer je dužan poštovati diskreciju i čuvati osobne podatke i poslovne tajne klijenata, potencijalnih klijenata, drugih franšizera i Društva, sukladno važećim propisima.
 11. Franšizer ne smije nelojalno preuzimati klijente drugih franšizera (nagovarati klijente na promjenu franšizera, nuditi im povoljnije uvjete, i sl.)
 12. Franšizer ne smije za svoj ili tuđi račun obavljati bilo kakve poslove kojima bi konkurirao Društvu, niti nuditi obavljanje takvih poslova drugim franšizerima.
 13. Franšizer je dužan voditi svoje poslovanje sukladno važećim propisima.
 14. Franšizer je u svojem radu s klijentima, drugim franšizerima i ostalim osobama dužan postupati u skladu sa Zakonom o suzbijanju diskriminacije.