C J E N I K

UZ OPĆE UVJETE OKVIRNOG UGOVORA PROIZVODA ZLATNI TREZOR

1. Otvaranje pretinca za pohranu zlatnih poluga - za sve vrste plaćanja, jednokratno 145,00 EUR + PDV.

2. Zatvaranje pretinca za pohranu zlatnih poluga 10,00 EUR + PDV.

3. Postotak uvećanja burzovne cijene kod kupnje zlata 5,00 % (svaki puta).

Uključuje: trošak izrade zlatne poluge, trošak sigurnog i osiguranog prijevoza u trezor, trošak obrade narudžbe, proviziju tvrtke Nobile Adria.

4. Postotak umanjenja burzovne cijene kod otkupa 1,00 % (svaki puta).

Uključuje: trošak pripreme zlatnih poluga za isporuku iz trezora, trošak isporuke i evidentiranja iz trezora, trošak obrade zahtjeva za otkupom, trošak doznake novca.

5. Trošak pohrane zlatnih poluga (jednom mjesečno) 0,10 % grama + PDV

6. Minimalni iznos za prvu kupnju zlata 5.000,00 EUR.

7. Minimalni iznos za drugu i svaku daljnju pojedinačnu kupnju zlata 100,00 EUR.

8. Konverzija u drugi apoen prije isporuke, izračunava se prema Tablici konverzija koja se nalazi u GOLDkliku.

9. Trošak dostave zlatnih poluga izračunava se prema dostavljenim informacijama o mjestu dostave tj. isporuke temeljem zahtjeva klijenta za isporukom tj. dostavom.Sve transakcije se provode prema tečajevima Hrvatske narodne banke kako je određeno Općim uvjetima proizvoda ZLATNI TREZOR.

Nobile Adria d.o.o. zadržava pravo razmjerne korekcije cijena ukoliko se tečaj HRK/EUR promijeni za više od 4%!


Obrazac 2.3 – Opći uvjeti okvirnog ugovora o kupnji, pohrani i prodaji zlatnih poluga


Zagreb, 01. ožujka 2017. godine.Kupi ZLATNI TREZOR